Monday, August 9, 2010

Solution to Disparity in Teacher Quality

Let's do away na with the traditional teaching medium na gumagamit ng libro, blackboard, nagpapawis na teacher. Mas mura ang video education system dahil ang one-hour-chapter na one-hour video central production ay P50,000 lang at P15 lang ang bawat isang CD na i-distribute sa lahat ng schools. Sa videocation mas magaan ang trabaho ng teacher, at pantay ang quality ng teaching method sa lahat na paaralan, walang teacher quality disparity.