Wednesday, August 18, 2010

PNP Should Handle ROTC, not AFP

Ang recommendation ko, PNP na ang hahawak ng ROTC at hindi AFP. Ayoko yug ROTC na puro formation at martsa lang ng AFP na walang kwenta.

Turuan ang mga youth sa mga sumusunod:
- Manning of anti-riot front-line
- Investigation reporting
- Blotter writing
- Community Patrolling
- Police Motorcycle Driving
- Proper way of frisking
- Proper manning of Checkpoint
- Reading of Rights of arrested individual
- Proper way of applying for and serving of search warrant
- Bomb Scare Crowd Management. etc etc...

... kasi ang kaalaman sa mga eto ay applicable eto sa buhay ng tao na siya ang dapat mangalaga at mag-protekta sa sarili niyang mga karapatang pangtao.