Monday, August 16, 2010

Bakit Maraming OCW na Inaabuso sa Ibang Bansa

Kung gaano kadami ang inaabusong hayop, ganun din karami ang inaabusong Pilipino sa ibang bansa. Yan ay sanhi nga mababang pagtingin ng ibang mga tao sa ating lahi, dahil tayo mga Pilipino ay parang hayop na hindi nakaka-intindi at hindi sumusunod ng batas ng tao -- lahat tayo ganun, pati ang ating mga mambabatas at ganun din ang mga taong gobyerno na nagpapatupad ng batas.