Tuesday, August 31, 2010

Hostage-Takers Will Upgrade Equipment Too

Kung ang pulis ay uunlad sa equipment, ang hostage takers din. At least next time alam na ng hostage taker kung paano gumagalaw ang pulis na kumpul-kumpul. Granada at gasolina pala dapat huwag kalimutan.