Sunday, August 22, 2010

Govt Lacks Sense of Service

Magaling lang ang gobyerno sa PANININGIL sa bawat proceso ng document. Akala nila, yung paniningil ay serbisyo na. Mahina ang front-line ng gobyerno sa TOTOONG SERBISYO. Bakit? Kasi puro matatanda ang mga lider ng mga departamento, kaya walang innovation to improve the systematic processing.