Tuesday, August 10, 2010

Making a Farmer Understand the Impact of PNoy's Additional School Year

In layman's term: noon kailangan ni farmer magbenta ng apat na kalabaw para makatapos ng high school si anak. Ngayon sa panahon ni PNoy, kailangan na ni farmer magbenta ng limang kalabaw para matapos ng high school si anak. Atsaka, kung naka-pila ang mga anak sa opportunity na mag-aral, eh additional two years ang pag-hihintay sa pila. Gobyerno walang pakialam basta kimuta ang mga negosyanteng paaralan -- pambayad utang sa election. Kulang na nga ang mga classroom eh dadagdagan pa ng school years, eh saan silid nila ipapasok yang mga mag-aaral?