Tuesday, November 8, 2011

An Act Disallowing All Government Officials from Seeking Hospitalization and Medical Treatment outside Government Hospitals

Question: Sir John, I miss your revolutionary messages. Kung ikaw maging Senador, ano batas i-sponsor mo para gumanda ang public hospital services?

ANSWER: "An Act Disallowing All Government Officials from Seeking Hospitalization and Medical Treatment outside Government Hospitals". Pag sila makinabang nyan, pagagandahin nila yan. Gagawa na rin tayo ng similar Act sa Public Schools para bawal na mga anak ng Government Officials na mag-aral sa private schools