Monday, August 9, 2010

Disparity of Public and Private Schools in Philippines

Napadaan ako sa ATENEO last week. Parang hotel ang CR. Hiwalay ang CR kada high school level para hindi magkaka-bullyhan. Bawat classroom merong flat screen TV na napakalaki. Video na ang ginagamit pang-turo. Kanina napadan ako sa Public High School, at nakita ko na sobrang layo ng kalidad ng environment nila kumpara sa Ateneo. Mga estudyante, pareho man sila pursigido, hindi patas ang laban ng mahirap sa mayaman pagdating sa education.