Friday, September 24, 2010

Questionable Courage in AFP/PNP

Our PNP/AFP "Courage" is questionable. They send in "deputized" people sa front-line na gagawa ng harassment na hindi nila kayang gawin. Marami nang beses nangyari yan. Sa mga demolitions. Sa rally dispersal. Yung mga CVO ng Ampatuan mga deputized yun ng regular forces natin. Sa mga provinces merong CAFGU.

We thought that our police/military are "Trained" but we are not getting good service at the front contact. The reason being is that they delegate the function to less competent persons na mas matapang sa kanila pero mas matindi ang pangangailangan ng pera na willing mamatay basta maka-kain lang. SInasamantala ng mga regular forces natin ang mga matapang na mahihirap.