Monday, November 15, 2010

Crab Mentality

Ang problema natin mga Pinoy, ang akala natin, nag-aapakan tayo para umangat. Ang hindi natin nakikita, naghihilaan pala tayo pababa.