Wednesday, January 26, 2011

Govt Claiming the Motives of the Bombing?

P-Noy Facebook on 1/26/2011 at 1AM (around 12 hours after the bombing): "Uulitin ko lang po, at ito nga ho ay gusto kong ipahatid sa ating mga kababayan: Talaga pong hindi titigil ang inyong pamahalaan na mahanap itong mga taong gumawa ng karumal-dumal na krimen na ito, na talaga naman pong hindi nakatutok sa isang tao o isang grupo, eh, talagang pananakot lang po sa buong sambayanan."

JRP RESPONSE: "Pananakot" ang motibo? Sounds like you are very sure. Sayo ko yata una narinig yan ah. Meron na ba'ng nag claim ng responsibility at motibo? Kung wala pa eh, ikaw pa lang. Tandaan mo na ang AFP mo ay suspect din. At ikaw ang Commander-in-Chief ng AFP and you have all the AFP Information and you have command responsibility over any Black Operation.

Perhaps you forgot that the MILF was born because of the Black Ops manipulation of the AFP; and Abu Sayyaf is a child of the MILF. Everyone knows there is an invisible chain of command between the President down to the MILF and down to the Abu Sayyaf.

Wala namang Pilipinong natakot lumabas sa bahay after the bombing. Ikaw lang ang "parang" nagsasabi na dapat tayong matakot. You sound like you speak to reiterate the motives of the perpertrators.

Another False Flag Operation? What for?