Friday, February 24, 2012

On EDSA Celebration

Nilabanan ang diktadorya, hangad ang kalayaan, pero kahirapan ang napala, kasi ang demokrasyang pinaghirapan ng mga taong bayan ay na hi-jack ng pamumuno ng mga oligarchs. Tyranny of power, replaced by tyranny of poverty.