Thursday, December 29, 2011

Jose Rizal may not be Your Hero


Dec 30 po ngayon. Gunitain natin ang pagka-bayani ni Jose Rizal na aktibista, reformista, and political exhortationist sa kanyang panahon. Ang tanong, kung ikaw ba ay nabubuhay sa panahon ni Jose Rizal, ikaw ba ay supporter niya or pinagtawanan mo lang siya habang ikaw ay nag-eenjoy sa hindi maka-taong sistema? Aber aber? Kung hindi ka sumusuporta sa mga tao na nakikipaglaban sa bulok na sistema, wala kang karapatan mag celebrate ngayon, you have no sense of ownership of Jose Rizal's heroism. Sa totoo lang.